Terimler Sözlüğü

Kanadada Üniversite - Terimler Sözlüğü..

Lise ve / veya lise sonrası yüksek öğrenimlerine yurtdışında, devam etmek isteyen öğrencilerimizin ve ailelerinin, sayfalarımızdaki bilgilere daha çabuk hakim olabilmeleri için hazırlanan Yurtdışı Eğitim Terimler Sözlüğü. Özellikle İngiltere, Amerika, Kanada veya Avustralya'da lise eğitimi, üniversite eğitimi veya master (yüksek lisans) yapmak isteyen öğrencilerimizin aşağıdaki tabloyu ve bilgileri dikkatlice incelemelerini tavsiye ediyoruz. Bu tablonun net biçimde açıkladığı nokta, Türkiye'de öğrenim görmüş bir öğrencinin yurtdışındaki eğitim sistemine nasıl adapte edilebildiğidir. Sonuçta her zaman söylediğimiz gibi, isteyen herkes yurtdışında lise, üniversite veya yüksek lisans eğitimi alabilir. Önemli olan hangi yaşta, nasıl bir ingilizce altyapısıyla ve hangi akademik notlarınızla yurtdışına gitmeyi düşündüğünüzdür. 

Minimum Yaş 14+ 14+ 16+ 16+ 20+ 21+
İngilizce (IELTS) 4.0 4.5 - 5.5 6.5 6.5 4.5 6.5
Eğitim Lise Lise Lise  Üniversite Üniversite Mezunu  Master
             
  Pre-GCSE veya

GCSE   veya

Pre-Sessional veya   Pre-Sessional veya  
 

Yurtdışında Lise

Yurtdışında Lise veya

1st Year Undergraduate veya

  Pre-Master  
    A Level Pathway    veya      
      Foundation veya      
      2+2, 3+1      
   
 
GENEL TERİMLER
 
IELTS / TOEFL / TOEFL JR / ELTIS NEDİR : Öğrencinin o andaki İngilizce seviyesine ölçen, uluslararası geçerliği olan sınavlardır. Türkiye'de girilmiş olan bir YDS (Yabancı Dil Sınavı) sonucu veya mezun olduğunuz lisenin veya üniversitenin diplomasında, 'Tamamen İngilizce Eğitim Görmüştür' gibi ibareler yer alsa da, Yurtdışındaki üniversiteler ve eğitim kurumları için bu bilgiler bir şey ifade etmemektedir. Öğrencilerimiz 6 ay sonrasında yurtdışına gidip eğitimlerine başlayacak olsalar bile, bizim için ve yurtdışındaki eğitim kurumlarımız için o andaki ingilizce seviyesi önemlidir. Bu da uluslararası geçerliği olan testlerden bir tanesinin sonucudur.
 
TRANSKRIPT NEDİR : Yurtdışında üniversite eğitimi alabilmek için Türkiye'de eğitim gördüğünüz lise'den aldığınız not dökümüdür. Eski adı ile 'KARNE' olan bu doküman, 9, 10, 11 ve 12 inci sınıflarda aldığınız dersleri ve notlarınızı gösterir. Genellikle tek sayfadır. Aynı şekilde, yurtdışında yüksek lisans (Master) eğitimi alacak öğrencilerimizin de, o anda eğitim gördükleri üniversitelerinden almaları gereken belgedir. Yurtdışında yüksek lisans yapacak öğrencilerin üniversite transkriptleri ile birlikte genellikle lise transkriptlerini de bize ulaştırmaları istenecektir.
 
YURTDIŞINDA LİSE YERLEŞTİRMELERİNDE KULLANILAN TERİMLER
 
AP (ADVANCED PLACEMENT) NEDİR : Genellikle Amerika ve Kanada liselerinde kullanılan terimdir. Amerika veya Kanada liselerinde eğitim gören uluslararası öğrenciler, lise mezuniyeti sonrasında hangi alanda eğitim görmek istiyorlarsa o alanda ekstra ileri yerleştirme dersleri alırlar. Örneğin Amerika'da Mühendislik eğitimi almak isteyen öğrenci, Amerika'da eğitim gördüğü lisede fizik, matematik gibi ileri yerleştirme dersleri olarak alabilir. Aynı şekilde Kanada'da üniversite eğitiminde Güzel Sanatlar okumak isteyen öğrenci, lisede sanat, çizim, 3 boyutlu modelleme gibi ileri yerleştirme dersleri alır.  
 
GCSE (GENERAL CERTIFICATE OF SECONDARY EDUCATION) NEDİR : Genellikle İngiliz - Birleşik Krallık liselerinde kullanılan terimdir. Adı Sertifika olarak tercüme edilse de, Türkiye'deki Lise Diplomasına eşittir ve tüm dünyada geçerlidir. Bu eğitimi başarı ile tamamlayan öğrenci dilerse İngiltere'de dilerse Amerika, Kanada, Avustralya veya dilediği başka ülkelerde üniversitelere direk başvuru yapabilir. Öğrencinin İngilizce seviyesine ve Türkiye'deki veya yurtdışında en son öğrenim gördüğü eğitim kurumundaki ders notlarına göre, 1 veya 2 yıl sürebilir. 
 
PRE-GCSE NEDİR : Akademik İngilizce düzeyi veya başvuru esnasında götüreceği lise notları yeterli olmayan öğrencilerin katılmaları gereken programdır. İngilterede yerleştirildikleri lisede öğrenciler Akademik İngilizcelerini gereken düzeye getirdikten sonra GCSE sınıfına katılabilirler. Öğrencinin İngilizce seviyesine ve Türkiye'deki veya yurtdışında en son öğrenim gördüğü eğitim kurumundaki ders notlarına göre, 1 veya 2 yıl sürebilir. 
 
A LEVEL NEDİR : Genellikle İngiliz - Birleşik Krallık liselerinde kullanılan terimdir. İngiltere'de Oxford, Cambridge üniversiteleri gibi, İngiltere'nin ve dünyanın en önde gelen üniversitelerini hedefleyen öğrenciler içindir. Aynı zamanda İngiltere'de TIP ve mühendislik eğitimi görmek isteyen öğrenciler bu programa katılmalıdır. Kendi ülkelerinde eğitim gördükleri okullarda akademik notları ve entellektüel seviyeleri çok yüksek öğrenciler bu kulvarda eğitim alabilirler. Öğrencilerimiz İngiliz öğrencilerin gittiği özel liselerde veya sadece uluslararası öğrenciler için hazırlanmış özel okullarımızda bu eğitimi alabilirler. Öğrencinin İngilizce seviyesine ve Türkiye'deki veya yurtdışında en son öğrenim gördüğü eğitim kurumundaki ders notlarına göre, 1 veya 2 yıl sürebilir. 
 
YURTDIŞINDA ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRMELERİNDE
KULLANILAN TERİMLER
 
FOUNDATION NEDİR : Genellikle İngiltere, Amerika ve Avustralya eğitim sisteminde kullanılan terimdir. Türkiye'de Lise eğitimini takiben özellikle Amerika, İngiltere veya Avustralya'da üniversite eğitimi görecek öğrenciler için hazırlanmış programlardır. Yurtdışındaki üniversitelerde eğitime direk başlayabilmek, hem Akademik İngilizce alt yapısının eksikliğinden hem de üniversitelerin kabul şartlarından birisi olan not ortalamasının öğrenci tarafından sağlanamadığı zamanlarda mecburen kullanılan üniversite öncesi programdır. Örneğin İngiltere'de Mühendislik eğitimi almak isteyen öğrenci, hem akademik anlamda genel ingilizce ve mühendislik ingilizcesi modülleri görecek, hem de kendisini mühendislik derslerine hazırlayacak ileri matematik veya mekanik gibi ders modülleri görecektir. Öğrencinin İngilizce seviyesine ve Türkiye'deki en son öğrenim gördüğü eğitim kurumundaki ders notlarına göre 2 dönem, 3 dönem veya bazen 2 yıl sürebilir. 
 
PATHWAY NEDİR : Genellikle Amerika ve Kanada eğitim sisteminde kullanılan terimdir. Türkiye'de Lise eğitimini takiben özellikle Amerika veya Kanada'da üniversite eğitimi görecek öğrenciler için hazırlanmış programlardır. İngiltere ve Avustralya sisteminde aktardığımız "FOUNDATION" programına benzer programlardır. Pek çoğu yine anlaşmalı oldukları üniversitenin kampüsü içerisinde yer aldığı gibi, bazı okullarımız yine kendi binalarında öğrencileri üniversite eğitimlerine hazırlarlar. Programlar yine Foundationa'da olduğu gibi ilk etapta öğrencinin Akademik İngilizce alt yapısını gereken düzeye getirmek, sonrasında da öğrencinin üniversite eğitiminde ihtiyaç duyacağı bir takım ders modüllerinin görülmesi üzerine hazırlanmıştır. 
 
1 YEAR UNDERGRADUATE DEGREE / INTERNATIONAL YEAR 1 : Genellikle Amerika, İngiltere ve Avustralya eğitim sisteminde kullanılan terimdir. Burda görülen derslerin kredileri, üniversitede görülecek derslerin 1inci yılındaki kredilere sayılır. Böylelikle öğrenci, burdaki eğitimini başarıyla tamamladığı taktirde üniversiteye 2inci sınıftan devam eder. İngiltere ve Avustralyada üniversite eğitimi toplam 3 yıl olduğu için, bu programın üzerine 2 yıl daha eğitim görüldükten sonra üniversiteden mezun olunur. 
 
2 + 2 veya 3 + 1 NEDİR : Genellikle Amerika ve Kanada eğitim sisteminde kullanılan terimlerdir. İngiltere ve Avustralya sisteminde 1 Year Undergraduate / International Year 1 adıyla bildiğimiz programın benzeridir. Türkiye'de liseden mezun öğrencilerimiz, Amerika veya Kanada'da College veya Üniversite bünyelerinde bulunan okullarda eğitim görerek, burada aldıkları derslerin kredilerini, üniversitede görecekleri derslere sayabilmektedirler. Boylelikle, örneğin Kanada'da Simon Fraser Üniversite'sinde Bilişim Sistemleri eğitimi görecek bir öğrenci, kampüste yer alan okulumuzda ilk yılın giriş derslerini görerek, Simon Fraser Üniversitesi'nin Bilgisayar Mühendisliği bölümüne ikinci veya üçüncü yılından devam edecektir. Aynı şekilde Amerika ve Kanada'da direk anlaşmalı olduğumuz pek çok College'da öğrencilerimiz ilk 2 yıl çok daha ekonomik eğitimler görerek, orda aldıkları kredileri eğitim görmek istedikleri üniversitelerin üçüncü veya son sınıflarına kadar saydıracak şekilde transfer edebilmektedirler. 
 
INTERNATIONAL STUDY CENTER / INTERNATIONAL COLLEGE NEDİR : Genellikle üniversite kampüslerinde bulunan ve yabancı öğrenciler için hazırlanmış okullardır. Üniversiteler ile direk anlaşma yapan eğitim kurumları tarafından yönetilirler. Kampüsü içinde bulundukları üniversite ile, bünyelerinde öğrenim gören uluslararası öğrenci arasındaki tüm köprüyü sağlarlar. Öğrenciyi hem akademik İngilizce anlamında, hem de o ülkenin eğitim sistemine en iyi şekilde hazırlayan ara okullardır. Şimdiye kadar saydığımız hemen hemen tüm programları bünyelerinde bulundururlar. 
  
PRE-SESSIONAL NEDİR : Yukarıda bahsedilen tüm eğitimlere başlayabilmek için gerekli bir IELTS / TOEFL kısaca minimum İngilizce seviyesi vardır. Öğrencilerimizin o anki ingilizce seviyeleri ölçüldükten sonra, gidecekleri ülkede ve kendileri için belirlenen okulda kaç dönemlik bir İngilizce eğitimi görecekleri belirlenir. Öğrencinin İngilizce seviyesine göre 2 dönem veya 3 dönem sürebilir.
 
YURTDIŞINDA YÜKSEK LİSANS (MASTER) YERLEŞTİRMELERİNDE
KULLANILAN TERİMLER
 
PRE-MASTER NEDİR :  Türkiye'de üniversite (lisans) eğitimini tamamlayan ve yüksek lisans eğitimine yurtdışında devam etmek isteyen fakat İngilizce seviyesi veya Türkiyedeki akademik not ortalaması yeterli olmayan öğrenciler içindir. Öğrencinin akademik geçmişi ve akademik hedefleri doğrultusunda ülke ve okul seçimi yapılır. Öğrenci üniversite kampüsünde bulunan International Study Center veya International College'da eğitim görerek önce ingilizce seviyesini gerekli düzeye getirir, ardından eğitim göreceği alan ile ilgili modül derslerini alır. Öğrencinin İngilizce seviyesine ve Türkiye'deki en son öğrenim gördüğü eğitim kurumundaki ders notlarına göre 2 dönem, 3 dönem veya bazen 2 yıl sürebilir. 
 
GMAT (GRADUATE MANAGEMENT ADMISSION COUNCIL) NEDİR ? : Özellikle Amerikadaki üniversitelerde sayısal alanlarda (işletme, ekonomi) yüksek lisans yapmak isteyen adayların alması gereken standart testtir. Bu sınav kişinin, analitik düşünce şeklini, akademik yazma becerilerini, kantitif ölçme ve değerlendirme biçimini ölçer. GMAT testi adayların işletme alanındaki bilgi ve becerisini ölçmediği gibi bir zeka testi de değildir. Bu testte önemli olan adayın mantık yapısı, sorun çözme kabiliyeti, sebep - sonuç ilişkisi kurma becerisi ve gerçek yönetimsel dünyada kişilerin işine yarayacak düşünce yapısına sahip olup olmadığı hakkındadır. Dünyada yaklaşık 2,200 üniversitenin sunduğu 6,000 den fazla işletme ve yönetime ilişkin yüksek lisans programı GMAT test sonucuna göre adayları değerlendirir. 
 
GRE (GRADUATE RECORD EXAMINATIONS) NEDİR ? : Özellikle Amerikadaki üniversitelerde yüksek lisans veya doktora yapmak isteyen adayların alması gereken standart testtir. Bu sınav kişinin, analitik düşünce şeklini, akademik yazma becerilerini, kantitif ölçme ve değerlendirme biçimini ölçer. GRE testinde önemli olan adayın mantık yapısı, sorun çözme kabiliyeti, sebep - sonuç ilişkisi kurma becerisi, analiz yapabilme ve kritik edebilme konularındaki başarısıdır. Sınav, bilgisayar ortamında alınmaktadır. İstenilen (geçerli) GRE notu, üniversiteden üniversiteye ve bölümden bölüme farklılık gösterir. 
 
 

© Copyright | Poseidon Yurtdışı Eğitim | All rights reserved.